C5DK Multilingual Content (5.7)

C5DK Multilingual Content (5.7) - er lidt anderledes end standard indholds blokken. Den giver dig mulighed for at indsætte indhold på forskellige sprog på de enkelte sider.

Pakken kan købes på markedspladsen på concrete5.org. når den er godkendt i PRB.

Pris: $25

Markedspladsen

The package can be purchased at the marketplace on concrete5.org. once approved in PRB.

Prize: $25

Marketplace

Indholdsblok for flere sprog

C5DK Multilingual Content (5.7) - (Virker også for concrete5 v8 branch) - er lidt anderledes end standard indholds blokken. Den giver dig mulighed for at indsætte indhold på forskellige sprog på de enkelte sider.

Det er ikke en erstatning for det store Concrete5 Multilingual system, der er designet til at styre sprog på hele dit hjemmeside. Men for at gøre det muligt at indsætte tekst i forskellige sprog på de enkelte sider, uden det er nødvendigt at genindlæse siden.

Denne pakke består af to blocks samt en side i Kontrolpanelet til at udvælge de sprog du ønsker på siderne:

C5DK flersproget indhold:

Dette er den vigtigste block. Ved at tilføje denne, kan du oprette indhold på forskellige sprog. Dette indhold kan derefter skiftes til de forskellige sprog ved flag ikoner, der automatisk tilføjes, når du opretter en sprog sektion i blokken.

Bemærk: I versionen for concrete5 5.7 har vi tilføjet nogle indstillinger i blocken der giver dig mulighed til at ændre layoutet på blokken. Herunder muligheden for at styre flag for den enkelte indholdsblok. Vi opfordrer dig til at prøve de forskellige indstillinger, fordi de helt sikkert vil give dig meget mere fleksibilitet med at designe din hjemmeside!

C5DK flersproget indholds Menu:

Dette er en global flag menu. Denne blok kan bruges, hvis du har flere forekomster af C5DK Multilingual Content. Når du bruger denne blok, kan du ændre sproget for alle forekomster af C5DK Multilingual Content blokke på samme tid.

Content Block for multiple languages

C5DK Multilingual Content (5.7) - (runs on concrete5 v8.0.0) - is a little different than the default content block. It allows you to insert content in different languages on each page.

It is not a substitute for the large Concrete5 Multilingual system that is designed to control the language of your entire website. But to make it possible to insert text in different languages on each page, without the need to reload the page.

This package consists of two blocks and a page in the Dashboard to select the language you want on the pages:

C5DK Multilingual Content:

This is the main block. By adding this, you can create content in different languages. This content can then be switched to the different language by flag icons that are automatically added when you create a language section in the block.

Note: This version for Concrete5 5.7 we have added some settings in the Block that allows you to change the layout of the block. Including the ability to control the flags for each content block. We encourage you to try the different settings because they certainly will give you much more flexibility in designing your website!

C5DK Multilingual Content Navigation:

This is a global flag menu. This block can be used if you have multiple instances of C5DK Multilingual Content on one page. When you use this block, you can change the language for all instances of C5DK Multilingual Content blocks at the same time.

Siden oprettet 17-04-2015 08:44
Siden opdateret 24-02-2019 11:26